Home
Home

OER Methode

Wanneer iemand in een bepaalde situatie is geraakt waarbij sprake is van overspannenheid, burn-out of een andere ingrijpende fase in het leven, dan is het (terug) krijgen van een goede balans het uitgangspunt. Goede begeleiding en het toepassen van een verantwoorde methodiek is hiervoor essentieel om uiteindelijk het leven verder in te kunnen richten naar eigen behoefte.

Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van een balansverstoring in een groepsproces, bijvoorbeeld op een afdeling waar mensen dagelijks met elkaar (moeten) samenwerken of bij de start van een nieuw team. OER-training is zeer geschikt voor deze doelgroep.

Vergroten zelfinzicht, versterken zelfvertrouwen

In OER-trainingen worden diverse methodische leersituaties opgezet waarin deelnemers concrete en intense ervaringen opdoen, die na reflectie op deze ervaringen leiden tot verandering in gedrag op meerdere leefgebieden. OER Lifestyle Academy gaat uit van het lerend vermogen van mensen. De door deelnemers opgedane ervaringen vergroten het zelfinzicht, versterken het zelfvertrouwen en effectueren het probleemoplossend vermogen. Deze methode wordt gezien als alternatief voor traditionele vormen van hulpverlening, die vooral gericht zijn op compensatie van afwijkend gedrag.

Leren door middel van weerstand

Kenmerkend voor OER-lifestyle training en coaching is dat het gaat om activiteiten in en met de natuur, die mensen kunnen volbrengen. OER is leren door middel van weerstand. De deelnemer is actief deelnemer in plaats van toeschouwer. De activiteiten vragen om motivatie van de deelnemer in de vorm van energie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Reflectie is een kritisch element in het hele proces.

9 pijlers

Ieder programma van OER Lifestyle Academy is gebaseerd op 9 pijlers. De meest bekende hiervan zijn psyche, voeding en beweging. Wanneer men gezond vers voedsel eet, regelmatig voldoende beweging heeft, er geen sprake is van (psychische) stress, dan is dat de basis om een dag goed door te komen. Deelnemers leren het belang en de samenhang van de 9 pijlers te zien, die als een rode draad zijn verweven in ieder programma.

In de praktijk betekent training en coaching bij OER dat:
  • deelnemers in een specifieke situatie worden gebracht waarin ze concrete leermomenten krijgen aangeboden;
  • deelnemers in een onbekende situatie komen waarin ze nieuwe ervaringen opdoen;
  • deelnemers in gestructureerde gesprekken reflecteren over die ervaringen in relatie tot de doelstelling waarmee ze de training zijn gestart en hun idee├źn over de toekomst;
  • op grond van reflectie, deelnemers keuzes maken en hun plan opstellen voor hun toekomst, hun relatie tot anderen, werk en vrije tijd;
  • deelnemers het geleerde toepassen in een nieuwe trainingssituatie, waarmee dit leerproces opnieuw start.

Het aan den lijve ondervinden van situaties en interacties met anderen is het meest effectief om gedragsverandering in gang te zetten en huidige (denk)patronen te doorbreken.

Immers, de gedachte stuurt, maar de ervaring leert.

Join the OER community now
About

About

Products

Products